नेपाल सरकार​

शिक्षा मन्त्रालय​

विद्यालय शिक्षक किताबखाना

 • कार्यालय भवन
  कार्यालय भवन

  School Teacher's Record Office

 • Office Team
  Office Team
 • १९ औं स्थापना दिवस
  १९ औं स्थापना दिवस

  १९ औं स्थापना दिवस

 • जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन
  जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन

  महानिर्देशकबाट दार्चुला जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन

 • तालिम
  तालिम

  महानिर्देशकबाट दार्चुला जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन

 • जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन
  जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन

  महानिर्देशकबाट धनगढी जिल्लामा प्रशिक्षण तथा अनुगमन

( शेरबहादुर ढुङ्गाना )


महानिर्देशक

विद्यालय महानिर्देशकको सन्देश

 

आदरणीय शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र नै यो सृष्टी छ । विकास भर्इ रहेको छ । संसार गतिशिल छ ।

यस धर्तिको समग्रहितमा शिक्षकको अहम् योगदान छ । हामीलार्इ हामी बनाउने अनि सिङगो संसार भित्रको नेपालको विकास र सम्वृद्धिका सारथि सदा अदरणीय शिक्षकको अभिलेख व्यवस्थित पार्न र शिक्षकलार्इ सदा उत्साहित, प्रोत्साहित पारी रहन आ–आफ्नो ठाउँबाट लागि परौं ।

 

  महत्त्वपूर्ण जानकारी

 • अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा सूचना

  अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा सूचना

  ...

  थप पढ्नुहोस्
 • बिदाको अभिलेख प्रमाणीत गर्ने

  बिदाको अभिलेख प्रमाणीत गर्ने सम्ब...

  थप पढ्नुहोस्
 • ६० वर्षभन्दा बढी काम गरेको सम्बन्धि सूचना

  ६० वर्षभन्दा बढी काम गरेको सम्बन्धि सूचना ।

  ...

  थप पढ्नुहोस्
 • तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धि सूचना

  तलवी प्रतिवेदन परित गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

  ...

  थप पढ्नुहोस्
 • सम्पत्ती विवरण सम्वन्धी सूचना

  सम्पति विवरण पठाउन हुन सम्वन्धित शिक्षक तथा ताहाँ कर...

  थप पढ्नुहोस्
 • आवश्यक कागज पत्रहरू

  क. निवृत्तभरण

  • शुरु स...

   थप पढ्नुहोस्

परिचय

सेवा निवृत्त शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई निवृत्तभरण, उपदान लगायतका सेवा, सुविधा दिने व्यवस्था २०३५ सालमा भएपछि अभिलेख राख्ने र सेवा, सुविधाका कार्य क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयवाट हुँदै आएकोमा अलग्गै निकायबाट उक्त कार्य संचालन गर्ने उदेश्यले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५४ माघ २ गतेको निर्णय बमोजिम शिक्षा नियमावली २०४९ मा भएको (छैठौं संशोधन), २०५४ ले विद्यालय शिक्षक कितावखाना स्थापना भई

विस्तृत

उद्देश्य

सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरुको शुरु नियूक्ति देखि अवकाश हुँदा सम्मको आभिलेख सुरक्क्षित र व्यवस्थित रुपमा अद्यावधिक गर्ने ।

सेवाबाट अलग भएका शिक्क्षकहरुले निवृत्तभरण उपदान​, औषधी उपचार खर्च, पारिवारीक निवृत्तभरण, सन्तती वृत्ती, विरामी विदा ( अस्थायी अवधिको समेत​) को रकम आदि सुविधा उपलब्ध गराउने र सो को अभिलेख रख्ने।

विस्तृत

सम्पादन हुने कार्यहरु

बिद्यालय शिक्षक किताबखानाको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) शिक्षकहरुको नोकरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,

(ख) शिक्षकको निवृत्तभरण र उपदानको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

विस्तृत

डाउनलोड गर्नुहोस

3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpg